Kinh tế - Công nghệ


Phát triển các đặc khu kinh tế và kinh nghiệm từ Hàn Quốc
  • 19:17
  • |
  • 27-06-2020
Mặc dù không phải tất cả các đặc khu kinh tế ở Hàn Quốc thành công, song kinh nghiệm thu được trong quá trình phát triển các đặc khu kinh tế khác nhau trong 40 năm qua đã mang lại nhiều bài học.

Đề xuất