Thế giới


Phép thử cho chiến lược đối ngoại của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden
  • 08:15
  • |
  • 21-01-2021
Chính quyền ông Biden đã hứa hẹn về một chiến lược chính sách đối ngoại gắn kết hơn với các đồng minh và đối tác của Mỹ.

Đề xuất