Phép thử cho chính sách đối ngoại của Ấn Độ
  • 19:52
  • |
  • 19-06-2019
Các thách thức khó đoán mà ông Modi và đội ngũ chính sách đối ngoại của ông có thể đối mặt sắp tới sẽ là phép thử cho sự khéo léo và nhanh nhạy của bộ máy đối ngoại Ấn Độ.

Đề xuất

'Rệp' nghe lén vẫn là vũ khí lợi hại trong tình báo kinh tế

Vì “rệp” nghe lén hiện được sản xuất hàng loạt và dễ mua nên thiết bị này được rất nhiều đối tượng sử dụng và rất khó truy xuất được đến được người cài thiết bị này kể cả khi đã phát hiện ra “rệp.”

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 12:09
  • |
  • 09-04-2019