Kinh tế - Công nghệ


Phong trào 'Áo vàng' là 'tai họa' đối với nền kinh tế Pháp
  • 14:29
  • |
  • 13-12-2018
Bộ trưởng Kinh tế Pháp cảnh báo rằng tình hình rối loạn do phong trào "Áo vàng" gây ra từ một tháng nay không còn là “khủng hoảng xã hội” mà là “tai họa” với nền kinh tế, đất nước và người dân Pháp.

Đề xuất