Thế giới


Quan điểm chính sách của các ứng cử viên thay thế Thủ tướng Abe
  • 13:42
  • |
  • 10-09-2020
Các vấn đề như đối sách phòng chống COVID-19, khôi phục nền kinh tế, phát triển địa phương được dự báo là những nội dung tranh luận trọng tâm giữa các ứng cử viên trong cuộc vận động bầu cử sắp tới.

Đề xuất