Kinh tế - Công nghệ


Quan hệ đối tác châu Âu-Thái Bình Dương có thể chống chủ nghĩa bảo hộ?
  • 07:37
  • |
  • 22-07-2019
Căng thẳng Mỹ-Trung hiện đã làm chậm quá trình trao đổi thương mại và gia tăng bóp méo thương mại trong khuôn khổ G20. Có thể xem đây là một hình thái lây nhiễm chủ nghĩa bảo hộ đáng lo ngại.

Đề xuất