Kinh tế - Công nghệ


Quan hệ kinh tế Mỹ và Trung Quốc: Sự chia cắt không dễ dàng
  • 07:45
  • |
  • 03-09-2019
Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong, lợi ích của Trung Quốc và Mỹ đang ngày càng gắn kết, vì thế các mối quan hệ kinh tế giữa hai nước không thể bị chia cắt bởi bên nào.

Đề xuất