Thế giới


Quan hệ Nga-Trung Quốc nhìn từ hợp tác chiến lược biển
  • 14:25
  • |
  • 09-09-2021
Quan hệ đối tác chiến lược biển giữa Nga và Trung Quốc nhằm mở rộng phạm vi và khả năng của hai nước vì sự phát triển của đại dương thế giới, củng cố vị thế quốc tế và ảnh hưởng trên thế giới.

Đề xuất