Kinh tế - Công nghệ


Quan hệ song phương Mỹ-Trung đang trong giai đoạn 'tan băng'?
  • 06:41
  • |
  • 27-09-2019
Mặc dù hiện tại cả Trung Quốc và Mỹ đều cam kết đối thoại mang tính xây dựng và cố gắng tìm thỏa hiệp có thể để đạt được thỏa thuận, nhưng quá trình này sẽ không diễn ra nhanh chóng.

Đề xuất