Chính trị - Xã hội


Quản lý đất công tại Thành phố Hồ Chí Minh: Các thương vụ tai tiếng
  • 07:55
  • |
  • 20-05-2018
Do quản lý lỏng lẻo, đã xảy ra một số vụ mua bán, chuyển nhượng đất công gây thất thoát ngân sách, tạo tâm lý hoang mang và bức xúc trong người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề xuất