Kinh tế - Công nghệ


Quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC: Kẻ thở phào, người hoài nghi
  • 06:29
  • |
  • 17-12-2018
Từ tháng 1/2019, “câu lạc bộ” gồm các nhà sản xuất dầu mỏ sẽ chính thức cắt giảm sản lượng khai thác mỗi ngày 800.000 thùng so với mức của tháng 10 vừa qua.

Đề xuất