Kinh tế - Công nghệ


RCEP: Bước tiến nhỏ về địa kinh tế hay đại nhảy vọt về địa chiến lược?
  • 15:40
  • |
  • 04-12-2020
Có rất nhiều hàm ý quan trọng của RCEP giúp giải thích lý do vì sao giới học giả quan hệ quốc tế và các nhà hoạch định chính sách cần xem lại sự thờ ơ của họ đối với hiệp định này.

Đề xuất