Rủi ro an ninh quốc gia không ai nói tới ở Mỹ
  • 09:39
  • |
  • 06-07-2019
Tình báo Mỹ cảnh báo các lực lượng đối địch và cạnh tranh chiến lược sẽ ngày càng sử dụng năng lực mạng để tìm kiếm ưu thế chính trị, kinh tế và quân sự đối với Mỹ.

Đề xuất

'Rệp' nghe lén vẫn là vũ khí lợi hại trong tình báo kinh tế

Vì “rệp” nghe lén hiện được sản xuất hàng loạt và dễ mua nên thiết bị này được rất nhiều đối tượng sử dụng và rất khó truy xuất được đến được người cài thiết bị này kể cả khi đã phát hiện ra “rệp.”

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 12:09
  • |
  • 09-04-2019