Sáng kiến công lý thay thế trong cuộc chiến chống khủng bố ở Tây Phi
  • 06:21
  • |
  • 09-06-2019
Nếu được thực thi và được bổ sung bởi các biện pháp bảo vệ nhân quyền, các sáng kiến công lý thay thế có thể sẽ phát huy tác dụng lớn trong cuộc chiến chống khủng bố tại các nước Tây Phi.

Đề xuất

'Rệp' nghe lén vẫn là vũ khí lợi hại trong tình báo kinh tế

Vì “rệp” nghe lén hiện được sản xuất hàng loạt và dễ mua nên thiết bị này được rất nhiều đối tượng sử dụng và rất khó truy xuất được đến được người cài thiết bị này kể cả khi đã phát hiện ra “rệp.”

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 12:09
  • |
  • 09-04-2019