Thế giới


Sau khi Mỹ rút quân, tương lai của Afghanistan sẽ thuộc về Taliban?
  • 21:36
  • |
  • 18-07-2021
Hiện nay, chưa đợi đến khi Mỹ hoàn toàn rút quân, Taliban đã phát động chiến dịch tấn công toàn diện và cảnh tượng tháo chạy tan tác đã diễn ra ở khắp nơi.

Đề xuất