Thế giới


Sáu kịch bản liên minh có thể xảy ra tại Nghị viện châu Âu
  • 20:26
  • |
  • 31-05-2019
Lần đầu tiên kể từ năm 1979, đảng Nhân dân châu Âu (EPP) và đảng Xã hội và Dân chủ (S&D) sẽ không chiếm đa số vì chỉ giành được lần lượt 180 ghế (23,97%) và 152 ghế (20,24%).

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018