Thế giới


Singapore âm thầm hiện đại hóa quân đội thế hệ tiếp theo
  • 07:01
  • |
  • 16-02-2021
Singapore dự kiến cũng sẽ cải tổ tổ chức tình báo quân đội và tổ chức phòng thủ mạng của nước này, song chưa tiết lộ cụ thể thời điểm tiến hành.

Đề xuất