Thế giới


Singapore đã sẵn sàng bước vào lộ trình "bình thường mới"?
  • 16:20
  • |
  • 25-08-2021
Giữa tháng 7, Singapore tuyên bố ý định thay đổi chiến lược từ “Không COVID-19” sang chiến dịch mà Bộ Y tế gọi là “bình thường mới” với một số hạn chế được dỡ bỏ trong khi số dân được tiêm chủng tăng.

Đề xuất