Kinh tế - Công nghệ


Singapore: Những trọng điểm kinh tế-chính trị trong thời gian tới
  • 06:31
  • |
  • 05-08-2020
Mới đây, Nội các Chính phủ mới của Singapore đã chính thức tuyên thệ nhậm chức. Và trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Chính phủ mới của Singapore sẽ triển khai một số chính sách ưu tiên.

Đề xuất