Thế giới


Singapore trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung và bài học cho các nước nhỏ
  • 15:21
  • |
  • 08-10-2019
Cách thức Singapore khéo léo xoay sở giữa cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung được giáo sư Hal Brands, trường Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho là hình mẫu cho các quốc gia trong khu vực.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018