Kinh tế - Công nghệ


Sự độc quyền đất hiếm - 'thanh bảo kiếm' của Trung Quốc
  • 18:40
  • |
  • 18-04-2019
Trên thực tế, 96% sản lượng kim loại đất hiếm trên toàn cầu là từ Trung Quốc và đến năm 2017, Trung Quốc đã kiểm soát nốt 4% còn lại sau khi mua mỏ đất hiếm Molycorp ở vùng Mountain Pass của Mỹ.

Đề xuất