Sự hồi sinh của doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc
  • 07:48
  • |
  • 12-08-2019
Các nhà bình luận chủ chốt đã lưu ý rằng chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc tiếp tục trở nên vững chắc kể từ khi nước này phát động giai đoạn cải cách mới trong các doanh nghiệp nhà nước.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019