Kinh tế - Công nghệ


Sự kết thúc của thời kỳ dầu mỏ vẫn còn xa
  • 07:38
  • |
  • 04-04-2020
Dịch COVID-19 và cuộc chiến giá dầu giữa Saudi Arabia và Nga đang làm gián đoạn thị trường dầu mỏ thế giới, tuy nhiên “sự kết thúc của thời kỳ dầu mỏ” vẫn còn xa.

Đề xuất