Kinh tế - Công nghệ


Sức hấp dẫn của trái phiếu châu Âu đối với các nước châu Phi
  • 10:53
  • |
  • 04-05-2021
Sức hấp dẫn của trái phiếu châu Âu đối với các nước châu Phi đang trở nên rõ ràng hơn khi làn sóng phát hành mới Eurobond đang tái xuất hiện ở châu lục này.

Đề xuất