Thế giới


Sức mạnh mềm của Australia: Cần diện mạo và sứ mệnh mới
  • 12:57
  • |
  • 08-10-2018
Yêu cầu đánh giá quyền lực mềm của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) diễn ra vào thời điểm rộ lên quan điểm cho rằng quyền lực mềm là một công cụ của chính sách đối ngoại của nước này.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018