Thế giới


Tác động của chiến lược “tuần hoàn kép” của Trung Quốc đối với ASEAN
  • 15:55
  • |
  • 21-10-2020
ASEAN cũng đang trở thành một nhân tố lớn hơn trong mảng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Trung Quốc. Trong nửa đầu năm 2020, đầu tư từ ASEAN sang Trung Quốc đã gia tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đề xuất