Thế giới


Tác động của 'Hiệp ước Abraham' đối với quan hệ Trung Quốc-Israel
  • 17:26
  • |
  • 09-09-2021
Theo trang mạng thediplomat.com, quan hệ Trung Quốc-Israel đã được dựa trên lập trường thực dụng và phi chính trị, vì cả hai nước đều có những yếu tố khác cần xem xét.

Đề xuất