Thế giới


Tác động của khủng hoảng Venezuela với phong trào cánh tả Mỹ Latinh
  • 10:17
  • |
  • 07-04-2019
Hiện có nhiều quan điểm khác nhau khi đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng tại Venezuela với các dự án chính trị Mỹ Latinh mà người ta thường gọi là xu hướng cánh tả, dân túy hay lăng kính xã hội.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018