Thế giới


Tác động của việc Mỹ-Hàn xóa bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa đạn đạo
  • 09:36
  • |
  • 17-06-2021
Việc Mỹ-Hàn xóa bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa đạn đạo có thể được coi là nhằm tăng năng lực răn đe của Hàn Quốc nhưng cũng có khả năng khiến các quốc gia khác phản ứng, đặc biệt là Trung Quốc.

Đề xuất