Kinh tế - Công nghệ


Tác động hai mặt đối với Ấn Độ khi giá dầu sụt giảm
  • 15:18
  • |
  • 02-04-2020
Giá dầu thấp sẽ làm tổn thương nghiêm trọng đến các nền kinh tế GCC, khiến các lao động Ấn Độ đang làm việc tại đây đối mặt nguy cơ mất việc, phải trở về nước, trực tiếp ảnh hưởng tới nguồn kiều hối

Đề xuất