Kinh tế - Công nghệ


Tác động thực sự của các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên
  • 07:16
  • |
  • 07-07-2019
Câu hỏi "làm thế nào Triều Tiên tồn tại được trong bối cảnh bị áp đặt trừng phạt" thường được đặt ra mà không xác định dựa vào những yếu tố nào.

Đề xuất