Kinh tế - Công nghệ


Tác động và ảnh hưởng của Libra nếu được đưa vào lưu hành
  • 06:39
  • |
  • 25-07-2019
Mặc dù có những nét tương đồng với Bitcoin nhưng theo Facebook, Libra là một đồng tiền ổn định, không giống với Bitcoin cả về bản chất, cách thức hoạt động cũng như mục đích sử dụng.

Đề xuất