Chính trị - Xã hội


Tai nạn tàu hỏa dồn dập, đường sắt muốn ‘đại phẫu’ 352 tuyến ngang
  • 09:40
  • |
  • 27-08-2018
Để hạn chế các vụ tai nạn, ngành đường sắt có kế hoạch 'đại phẫu' 352 đường ngang. Làm thế nào để giảm bớt số đường ngang mà không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân là một việc không đơn giản...

Đề xuất