Tại sao Đức muốn thắt chặt quan hệ với ASEAN?
  • 06:13
  • |
  • 18-10-2019
Việc Đức quyết định tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) khiến các nhà chức trách ASEAN ngạc nhiên vì tốc độ nhanh bất ngờ cả về quyết định và quy trình.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019