Kinh tế - Công nghệ


Tại sao Trung Quốc cảnh giác khi được “tâng bốc” sẽ vượt Mỹ?
  • 15:48
  • |
  • 13-01-2021
Báo cáo của CEBR dự báo một cách táo bạo rằng Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028. Dự báo này rút ngắn 5 năm so với dự báo mà chính CEBR từng đưa ra trước đó.

Đề xuất