Thế giới


Tại sao Trung Quốc xây dựng các hầm chứa tên lửa?
  • 12:32
  • |
  • 03-09-2021
Một số phương tiện truyền thông Trung Quốc cho rằng các hầm chứa này là các trang trại gió và cáo buộc các học giả và nhà báo Mỹ đã truyền bá “thuyết về mối đe dọa Trung Quốc.”

Đề xuất