Kinh tế - Công nghệ


Tại sao Vùng Vịnh khó áp dụng mô hình phát triển như Trung Quốc
  • 05:59
  • |
  • 12-04-2019
Những chính sách tập trung vào củng cố xã hội và kinh tế ở châu Á có thể là bài học mà các nhà lãnh đạo vùng Vịnh - nơi đặt sự sống còn của chế độ lên hàng đầu - có thể rút ra để cải cách kinh tế.

Đề xuất