Thế giới


Tái thiết Marawi và hệ lụy từ việc Philippines xoay sang Trung Quốc
  • 14:38
  • |
  • 29-05-2018
Việc không cho người Maranao ôn hòa ở Philippines tham gia việc tái thiết thành phố của họ có thể dẫn đến việc thổi bùng ngọn lửa cực đoan một lần nữa.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018