Thế giới


Taliban kiểm soát Afghanistan: Cơ hội và rủi ro với Trung Quốc
  • 07:54
  • |
  • 01-09-2021
Afghanistan dưới thời Taliban sẽ ảnh hưởng như thế nào với Trung Quốc? Cơ hội và rủi ro phần lớn không phụ thuộc vào Trung Quốc, mà phụ thuộc vào định hướng tương lai của lực lượng Taliban.

Đề xuất