Kinh tế - Công nghệ


Tầm nhìn để Thái Lan vươn mình trở thành nước phát triển
  • 11:29
  • |
  • 09-10-2019
EEC là một trong những đại dự án nằm trong Chiến lược phát triển quốc gia 20 năm, cũng như Chiến lược kinh tế Thailand 4.0, nhằm tạo ra bước đột phá để đưa Thái Lan trở thành nước phát triển.

Đề xuất