Kinh tế - Công nghệ


Tầm quan trọng của kiều hối đối với các nền kinh tế châu Phi
  • 09:09
  • |
  • 23-02-2019
Tại một số nước châu Phi như Nigeria, Côte d'Ivoire và Ethiopia, đầu tư của cộng đồng kiều dân có thể đóng vai trò là nguồn tài chính thay thế trong thời kỳ các nước này đối mặt với khủng hoảng.

Đề xuất