Kinh tế - Công nghệ


Tấn công mạng - điều khó tránh khỏi trong các cuộc bầu cử
  • 17:35
  • |
  • 27-05-2019
Quan chức Mỹ cho rằng hoạt động tấn công mạng vào các hệ thống bầu cử ở Mỹ, bao gồm cả những đối thủ ở nước ngoài, là điều không thể tránh khỏi.

Đề xuất