Chính trị - Xã hội


Tăng lương tối thiểu vùng: Những thách thức không dễ vượt qua
  • 15:01
  • |
  • 10-07-2018
Tăng lương hàng năm đã trở thành quy định quen thuộc, thế nhưng đằng sau tiền lương thiểu còn nhiều vấn đề khác đang làm khó cho cả người lao động và doanh nghiệp.

Đề xuất