Kinh tế - Công nghệ


Tăng thuế giá trị gia tăng: Liệu sẽ có thêm bao nhiêu người nghèo?
  • 15:01
  • |
  • 28-06-2018
Người nghèo phải bỏ nhiều tiền trong tổng chi hơn cho lương thực-thực phẩm, trong khi các hộ gia đình có mức chi tiêu cao thường có tỷ trọng chi tiêu cho hàng lương thực thiết yếu nhỏ.

Đề xuất