Thế giới


Tàu chiến Pháp đến Thái Bình Dương: Những nguy cơ đang tích tụ?
  • 16:40
  • |
  • 08-03-2021
Chỉ huy trưởng của tàu tấn công đổ bộ Tonnere không ngần ngại tuyên bố rằng mục tiêu của Pháp là góp phần “tăng cường quan hệ đối tác của Pháp với Nhóm Bộ Tứ gồm 4 nước Mỹ, Nhật, Australia và Ấn Độ".

Đề xuất