Thách thức chưa từng thấy đối với Tổng thống Venezuela
  • 10:57
  • |
  • 06-02-2019
Mỹ và phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khi đưa ra “tối hậu thư” cho Caracas phải tổ chức bầu cử trong vòng 8 ngày.

Đề xuất