Kinh tế - Công nghệ


Thách thức và giải pháp phát triển thương mại điện tử tại ASEAN
  • 12:48
  • |
  • 24-10-2020
Thương mại điện tử đang trải qua giai đoạn phát triển bùng nổ, nhất là do tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, điều này đặt ra thách thức khi việc giao hàng bị hạn chế bởi lệnh phong tỏa.

Đề xuất