Kinh tế - Công nghệ


Thái Lan cần bơm thêm bao nhiêu tiền để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP?
  • 08:57
  • |
  • 22-10-2019
Nghiên cứu của Đại học Thương mại Thái Lan (UTCC) cho thấy khả năng Thái Lan đạt được tăng trưởng GDP 2,8% trong năm 2019 là 66%, trong khi khả năng tăng trưởng kinh tế 3% là 33%.

Đề xuất