Kinh tế - Công nghệ


Thái Lan tìm cách thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc
  • 05:30
  • |
  • 25-10-2019
Chính phủ Thái Lan đang tìm kiếm sự hợp tác sâu sắc và cụ thể giữa Trung Quốc và tỉnh Quảng Đông, đặc biệt là sáng kiến Khu Vịnh lớn (GBA) của Trung Quốc và Hành lang Kinh tế phía Đông của Thái Lan.

Đề xuất