Kinh tế - Công nghệ


Thái Lan tìm nguồn thay thế vốn Trung Quốc trong dự án đường sắt
  • 08:23
  • |
  • 12-02-2019
Bộ trưởng Tài chính Thái Lan tuyên bố bộ này sẽ cố gắng cấp vốn cho 80% dự án đường sắt cao tốc từ các nguồn nội địa nhằm xoa dịu sự chỉ trích từ công chúng và chuyên gia kinh tế

Đề xuất